MVA - Diensten & Advies          Nieuw-Guineaplein 21, 2022 PE  Haarlem          06  3317  8585          info@mva-diensten.nl
Inzetbaarheid
            Mijn hulp is op zeer flexibele wijze door en voor u in te zetten, als het gaat
            om:
                    * werkzaamheden
                            - van eenvoudige handelingen tot complexe
                               activiteiten
                    * werktijden
                            - geen 9 tot 5 mentaliteit
                    * werklocatie
                            - zowel op uw, als eigen locatie
                    * planning
                            - in overleg wordt vooraf een planning gemaakt
                    * inwerktijd
                            - door ruime ervaring minimale inwerktijd
                            - voor de inwerktijd worden geen kosten berekend,
                               tenzij anders afgesproken.