MVA - Diensten & Advies          Nieuw-Guineaplein 21, 2022 PE  Haarlem          06  3317  8585          info@mva-diensten.nl
Werkwijze
            Het is belangrijk te weten dat…
                    * aan het eerste oriënterend gesprek geen kosten zijn verbonden
                    * aan een korte inwerkperiode meestal geen kosten zijn verbonden
                       tenzij anders afgesproken
                    * vooraf besproken worden…
                            - de te verrichten werkzaamheden
                            - de periode waarin deze zullen plaatsvinden
                            - de exacte (werk)tijden en plaats van uitvoering
                    * het tarief voor de te verrichten werkzaamheden
                       in overleg wordt vastgesteld en afhankelijk is van de
                       soort werkzaamheden
                    * afspraken en planning in een offerte worden
                       vastgelegd
                    * facturering verrichtte werkzaamheden plaatsvindt per
                       maand achteraf, tenzij anders afgesproken.